Brita & Otto Larssons Minnesfond 2021

Formulär för nominering av stipendat

Förslagställare
Vi nominerar följande person
Uppfinning, produkt-eller produktionsutveckling, forskningsprojekt, studier
anställning, aktuell verksamhet
namn, adress, telefon