Inställt - EFF bjuder in till årsmöte

Årsstämman i  Eskilstuna Fabriksförening flyttas fram pga Covid-19

På grund av rådande omständigheter är vi tvungna att ställa in Eskilstuna Fabriksförenings årsstämma den 16 april 2020. Kallelse om årsstämman är utskickad den 27 februari 2020, enligt stadgarna skall detta ske med minst 10 dagars varsel så kallelse har skett i tid.

Vi kommer således inte kunna uppfylla kraven i stadgarna om att årsstämman ska genomföras under mars eller april, beslutat att flytta fram årsmötet har tagits i samråd med vår revisor. Så fort det har skett en stabilisering av läget återkommer vi med ett nytt datum för årsstämman.

I och med att vi inte kan uppfylla stadgarna ber vi att den medlem som inte kan godkänna detta avvikande skriftligen återkommer med synpunkter senast den 31 mars 2020.

Fordonsdalen och framtidens mobilitet
Fordonsindustrin är motorn i svensk industri och framförallt i Mälardalen där mer än 30% av alla anställda är verksamma. Länsstyrelsen Stockholm har därför initierat en utredning av fordonsindustrins framtida förutsättningar i mälardalsregionen. Utredare Jan Lindoff presenterar den rapport som han har tagit fram med namnet, ”Fordonsdalen och framtidens mobilitet”.

Datum:
16 april 16.00-19.00

Missa inte möjligheten att premiera en medarbetare!
Stipendium ur Brita och Otto Larssons minnesfond delas ut på årsmötet och nu eftersöker vi stipendiater! Skicka in ert bidrag redan idag! Läs mer om fonden och nominera kandidat via länken här. Nominera stipendiat