GDPR - Integritetspolicy personuppgifter

Policy för personuppgifter

Allmänt
ESKILSTUNA FABRIKSFÖRENING SERVICE AB (EFF) respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi är öppna med den data vi samlar in och varför.

I EFF:s policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, syftet varför de samlas in, på vilket sätt du har kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kontaktar oss.
EFF är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor. Vi ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter vi samlar in
EFF:s huvudsakliga insamling av persondata är kontaktuppgifter till personer relevanta för att kunna bedriva vår verksamhet. Det innefattar befattningshavare / kontaktpersoner på relevanta företag, föreningar, organisationer, lärosäten osv.
EFF inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig t.ex. mobiltelefonnummer och e-postadress.
EFF samlar även in uppgifter från offentliga källor t.ex. officiella webbplatser och offentliga telefonregister
EFF kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga källor, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.
EFF registrerar personuppgifter i samband med:

 • Medlemskap
 • Anmälan till en tjänst/event som erbjuds via EFF.
 • När du fyller i din e-postadress på vår webbplats.
 • Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, vår webbplats och social media.
 • Vid anmälan via formulär på vår webbplats loggas din IP-adress.

Insamling med samtycke
I samband med intresse/eventanmälan från din sida, lämnar du samtycke till lagring av persondata under tidsintervallet för den aktuella aktiviteten, med möjlighet att samtycka till vidare kommunikation från vår verksamhet.

Hur vi använder insamlad information
EFF behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 • För att kommunicera ut våra erbjudanden, inbjudan till aktiviteter och event, verksamhetshändelser, samt uppdateringar om pågående projekt.
 • Nå ut till potentiella medlemmar, samarbetspartners, finansiärer och övriga intressenter inom ramen för vår verksamhet.
 • Möjliggöra god service, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt.
 • För att kunna rikta erbjudanden som passar din/er verksamhet
 • För analys och för att ta fram data om våra användares beteende inom Google Analytics. Detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå.
 • För att kontakta dig via e-post eller post om erbjudanden, event eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Observera att du när som helst kan tacka nej till denna kommunikation.
 • För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policy.

Information som kan lämnas ut
Vi kan dela med oss av information till samverkanspartners och finansiärer i samband med aktiva projekt/seminarium/event.
Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

EFF samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES.

Om cookies
När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via cookies. Detta görs dock endast via samtycke. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion och IP-adress. Vi använder webbanalysverktyget Google Analytics i syfte att förstå och tolka användarbeteenden med mål att förhöja användarnas upplevelse av webbplatsen. Google Analytics lagrar enbart data på en aggregerad nivå och kan inte kopplas till er persondata.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter
I och med att du lämnar uppgifter till EFF ger du din tillåtelse till att EFF registrerar och lagrar uppgifterna samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer EFF att hänvisa till berättigat intresse, uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse eller samtycke. Om EFF använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen. Uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för de ändamål som de har samlats in för. Viss information behålls längre då det krävs av andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. EFF kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss, kontakta EFF eller så kan du höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se). Du är välkommen att kontakta oss direkt för att få dina uppgifter borttagna.

Länkar till andra webbplatser
I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. EFF saknar kontroll över innehållet på externa webbplatser och ansvarar därför inte för dess innehåll.

Så här kontaktar du oss
För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:
ESKILSTUNA FABRIKSFÖRENING SERVICE AB
Munktell Science Park
Portgatan 3
633 42 Eskilstuna
info@eskilstuna-fabriksforening.se

Denna policy gäller från och med 2018-05-25