Kilenkrysset AB

Kilenkrysset är det namn som allmänt används på vår företagsgrupp som består av ett 30-tal bolag. All personal är anställd i Kilenkrysset AB. Vi bedriver byggverksamhet och fastighetsförvaltning som omsätter ca 370 Mkr respektive 230 Mkr, enligt 2007 års siffror.
Kilenvägen 3
645 25
STRÄNGNÄS
http://www.kilenkrysset.se
Postadress: 
Box 554