Nominering Arvid H Nilssons minnesfond

Arvid H Nilssons Minnesfond förvaltas av Eskilstuna Fabriksförening. Enligt fondens bestämmelser skall stipendier delas ut enligt följande kriterier;

”Som uppmuntran av anställd vid medlemsföretagen som har gjort en mer osedvanlig insats för sin utbildning och förkovran för tjänst inom industrin".

Utdelningen sker vid Eskilstuna Fabriksförenings HÖSTMÖTE.

Nominera kandidat genom att fylla i nedanstående formulär. Var tydlig med på vilket sätt personens vidareutbildning/fortbildning eller annan kunskapsinhämtning har stärkt personen och på så sätt påverkat företaget positivt. 
 

Vi nominerar