Nominering Arvid H Nilssons minnesfond

Arvid H Nilssons Minnesfond förvaltas av Eskilstuna Fabriksförening. Enligt fondens bestämmelser skall stipendier delas ut enligt följande kriterier;

”Som uppmuntran av anställd vid medlemsföretagen som har gjort en mer osedvanlig insats för sin utbildning och förkovran för tjänst inom industrin".

Utdelningen sker vid Eskilstuna Fabriksförenings HÖSTMÖTE den 7 november.

Nominera kandidat genom att fylla i nedanstående formulär. Var tydlig med på vilket sätt personens vidareutbildning/fortbildning eller annan kunskapsinhämtning har stärkt personen och på så sätt påverkat företaget positivt. 
 

Vi nominerar