Nominering Arvid H Nilssons minnesfond

Arvid H Nilssons Minnesfond förvaltas av Eskilstuna Fabriksförening. Enligt fondens bestämmelser skall stipendier delas ut enligt följande kriterier;

”Som uppmuntran av anställd vid medlemsföretagen som har gjort en mer osedvanlig insats för sin utbildning och förkovran för tjänst inom industrin"
 

Utdelningen sker vid Eskilstuna Fabriksförenings HÖSTMÖTE den 22 november.

Nominera kandidat genom att fylla i nedanstående formulär.

Vi nominerar