Nya Teknikavtalet

Avtalskommittén och Rekrytering- och Utbildningskommittén genomförde ett gemensamt vårmöte den 12 april

Dagen handlade främst om det nya Teknikavtalet där Britt Nordström från Teknikföretagen informerade om det nya avtalet och vilka överenskommelser som träffats mellan parterna. Positivt är att det förhandlades fram ett treårigt avtal.

Monica Oldenstedt berättade om arbetet i Rekryterings- och Utbildningskommittén och deltagarna fick i uppdrag att komma med input på vad Rekryterings och Utbildningskommittén kan utveckla för att tillmötesgå förväntningar och öka medlemsnyttan. Vad kan medlemsnytta vara i framtiden? Under förmiddagens fikapaus gavs det till till diskussion kring detta och att notera det som kom fram för återkoppling till Monica.

Michael Rydell berättade kort om vad som händer i föreningen och vad som är på gång längre fram.

 

Plats: 
Munktell Science Park, Portgatan 3
Datum: 
fredag, 12. april 2013 - 9:00