Om Fabriksföreningen

Eskilstuna Fabriksförening skall som lokal näringslivsorganisation verka för medlemsföretagens gemensamma intressen och vara samordnande i avtals- och utbildningsfrågor samt utgöra ett service-, kontakt- och remissorgan.

EFF skall vara den naturliga företrädaren för näringslivet i Eskilstuna regionen och leverera önskad medlemsnytta till våra medlemmar samt aktivt deltaga i att bygga/stärka Eskilstuna regionen till att bli en expansiv och välmående region.

Vår vision
Vi ska vara den naturliga företrädaren för näringslivet i Eskilstuna regionen och leverera önskad medlemsnytta till våra medlemmar samt aktivt delta i att bygga och stärka Eskilstuna regionen till att bli en expansiv och välmående region.

Vi prioriterar följande frågor: 

  • Utveckla företagens konkurrenskraft från strategi, produkt och produktionssystem
  • Säkra tillgången på utbildade yrkesarbetare upp till högre teknisk akademisk kompetens
  • Utveckla samarbetet mellan näringsliv, skola och kommun