Kommittéer & Projekt

i Eskilstuna Fabriksförening arbetar vi både i projektform och i kommittéer. Här driver och utvecklar vi frågor som är av strategisk betydelse för industrins utveckling och konkurrenskraft och som ska syfta till ökad medlemsnytta för våra medlemsföretag

Läs mer om projekten och kommittéerna på sidorna ovan.

Rapporter

Praoprocess

Vägar till industrin, kartläggning
Vägar till industrin, pilot före/efter

Industrins framtida yrken/kompetens på 10 års sikt

Kartläggning av utbildning och kompetens, logistik

Kartläggning av utbildning och kompetens, industri