Plastavfall blir nya affärsmöjligheter

onsdag, 18. oktober 2017 - 14:14
Det finns lokala affärsmöjligheter i återanvändning av plast. Det visar ett projekt som har pågått under våren. Nu satsar Eskilstuna kommun och företaget Mälarplast på att utveckla arbetet...

Ökad global orderingång = stark industrikonjunktur i Eskilstuna!

onsdag, 18. oktober 2017 - 9:40
- Den starka konjunkturen har en fortsatt positiv utvecklig och kvartal 4 är inget undantag. Samtliga indikatorer för kommande kvartal bedöms utvecklas positivt, dock med en viss förskjutning mot en...

Oförändrad stark industrikonjunktur i Eskilstuna

onsdag, 9. augusti 2017 - 19:55
Eskilstuna Fabriksförening genomför 4 konjunkturbedömningar per år bland sina medlemsföretag samt ett urval av företag inom den tillverkande industrin. Vi riktar vår konjunkturbarometer med fokus på...

Industrin vänder hem till Sverige igen

tisdag, 4. juli 2017 - 16:07
Färre företag väljer att outsourca sina verksamheter till utlandet, samtidigt som arbetstillfällen börjar vända hem igen. Den svenska industrin blir alltmer konkurrenskraftig på den globala marknaden...
Subscribe to Front page feed