Brita & Otto Larssons Minnesfond 2022

Stiftelsen förvaltas av SEB och delas ut i samarbete med Eskilstuna Fabriksförening.

Stipendiet skall enligt testamentet tilldelas anställd som gjort en kreativ insats som uppfinnare, produktutvecklare, forskare etc. vars resultat positivt påverkat verksamheten i Eskilstuna.
Vetenskaplig forskning och uppfinningar som ger sysselsättning i Eskilstuna är prioriterade områden.

Vill du veta mer om fonden? Läs mer HÄR

Utdelningen sker vid Eskilstuna Fabriksförenings årsmöte den 21 april.

Nominera kandidat genom att fylla i nedanstående formulär. Var tydlig med på vilket sätt personens vidareutbildning/fortbildning eller annan kunskapsinhämtning har stärkt personen och på så sätt påverkat företaget positivt.

Förslagställare
Vi nominerar följande person
Uppfinning, produkt-eller produktionsutveckling, forskningsprojekt, studier
anställning, aktuell verksamhet
namn, adress, telefon