Eskilstuna IT- nätverk - en del av Eskilstuna Fabriksförening

Eskilstuna IT-nätverk är ett nystartat nätverk inom Eskilstuna Fabriksförening med syfte att skapa förutsättningar för företag inom IT-branschen att fortsätta utveckla sina verksamheter. Nätverket vänder sig till företag inom IT-branschen samt företag och organisationer med ett större inslag av IT i sin kärnverksamhet. Nätverket ska fungera som ett nav för medlemsföretagen och agera samverkansplattform inom branschen samt med kommunen och andra företag. Nätverket blir därmed ett ansikte för IT i Eskilstuna som en växande och dynamisk verksamhet.

Viktiga uppgifter för IT-nätverket blir att agera rådgivare för Eskilstuna kommun i dess satsningar för att nå målen enligt Affärsplan Eskilstuna samt att med nätverkets samlade kompetens stötta det lokala näringslivet .
 
Medlemmarna i nätverket är verksamma inom IT-branschen och arbetar i ledande roller i både små, medelstora och stora internationella verksamheter.
Är du intresserad av att bli medlem, har frågeställningar som är IT-relaterade eller är i behov av erfarenhetsutbyte så hör gärna av dig till någon av nedan kontaktpersoner.

Ordförande:
Jörgen Johnsson, Atea, jorgen.johnsson@atea.se

Vice ordförande:

Arbetsutskott:
Åsa Eklund, Volvo Group IT, asa.eklund@volvo.com
Robert Arbestål, Columbird, robert@columbird.se
Ann Nyström, Viaduct, an@viaduct.se
Stefan Hendén, Precio Fishbone, stefan.henden@preciofishbone.se
Torbjörn Jonsson, SEB IT, torbjorn.jonsson@seb.se
Mary Daowd, CGI, mary.daowd@cgi.com
Jonas Jillerholm, Consid, jonas.jillerholm@consid.se
Christian Löfgren, FrontIT, christian.lofgren@frontit.se