Stipendiefonder

Föreningen delar årligen ut stipendier ur Arvid H Nilssons minnesfond och Brita och Otto Larssons minnesfond. Dessa utdelningar sker vid föreningens Årsmöte (Britta och Otto Larssons minnesfond) samt vid Hösmötet (Arvid H Nilssons minnesfond).

Läs mer om stipendiefonderna genom att gå in via respektive länk nedan, där kan du även nominera kandidat.

Det är nu dags att nominera kandidat till stipendium ur Arvid H Nilssons minnesfond! Vi behöver er nominering senast den 5 november. Utdelning sker på höstmötet 22 november.

Nominera stipendiat, Arvid H Larssons minnesfond

Nominera stipendiat, Britta & Otto Larssons minnesfond