Stipendiefonder

Föreningen delar årligen ut stipendier ur Arvid H Nilssons minnesfond och Brita och Otto Larssons minnesfond. Dessa utdelningar sker vid föreningens Årsmöte (Brita och Otto Larssons minnesfond) samt vid Hösmötet (Arvid H Nilssons minnesfond).

Läs mer om stipendiefonderna genom att gå in via respektive länk nedan, där kan du även nominera kandidat.

Nomineringen står nu öppen för stipendium ur Brita & Otto Larssons minnesfond!  Utdelning sker på årsmötet.

Nominera stipendiat, Arvid H Larssons minnesfond

Nominera stipendiat, Brita & Otto Larssons minnesfond