Medlemsnytta

Vi företräder och driver våra medlemmars intressen gentemot stat, kommun och myndigheter genom att vi har:
Bra kontakt med medlemmarna * En aktiv stor styrelse * Aktiva kommittéer  * Aktiva medlemmar  * Väl fungerande arbetsorganisation och nätverk * Deltagare i olika forum och styrelser

Eskilstuna fabriksförening - Företag i samverkan

Rekryteringsstöd
Vi hjälper medlemsföretagen att kunna rekrytera personal med rätt utbildning och kompetens genom att:

 • Påverka unga att välja teknikyrken genom stöd och medverkan i t ex Teknikspanarna, KomTek, SYV-dagar etc
 • Påverka utbildningarnas inriktning genom nära samarbete med t ex Rinmansgymnasiet, Teknikcollege och Mälardalens Högskola 
 • Vi stöder och har ett utvecklat samarbete med Mälardalens högskola, Kunskapskompaniet och Teknikcollege för kompetensutveckling och utbildning för våra medlemsföretag
 • Vi har ett bra nätverk i rekryterings- och utbildningsfrågor som vi kan utveckla ännu mer
 • Vi har bra kontakter med kommunledning, skolledning, arbetsförmedling och deltager med tyngd i olika utbildnings- och personalforum

Bevakning av avtal, arbetslagar & förordningar
I samarbete med Teknikföretagen bevakas förändringar inom avtalsområdet såväl som förändringar inom arbetslagar och förordningar. Medlemsföretagen får del av denna information genom att:

 • Vi bjuder in samtliga medlemsföretag till 2-4 träffar/seminarier per år för att förmedla aktuell information Vi medverkar till att erfarenhetsutbyte sker i kontakten mellan medlemsföretagen, bl a vid kompetensutveckling, belöningsformer mm
 • Vi befrämjar att kollegiala kontakter kommer tlll stånd, generellt
 • Vi genomför två gånger per år en konjunkturbarometer som distribueras till medlemsföretag och lokalmedia
 • Vi genomför, sammanställer och distribuerar en ”lönepejling” inom de mest frekventa yrkeskategorierna till de medlemsföretag som deltager med egna uppgifter
 • Vi erbjuder i samarbete med Teknikföretagen, en gång per år, tvådagarskursen Praktisk Arbetsrätt

Exponering
Genom att erbjuda våra medlemmar en plats i en permanent utställning i Parken Zoo har ni möjlighet att:

 • Hjälpa till att sälja och visa upp Eskilstunas näringsliv och den speciella samverkan som finns mellan kommun, högskola och näringsliv.
 • Marknadsföra ert företag för att attrahera nya kunder
 • Marknadsföra ert företag för att attrahera nya medarbetare
 • Stärka varumärken (logotypen) internt i företaget (och i Eskilstuna)
 • Förlägga företagsdagar, rekryteringsdagar och kundträffar i anslutning till expon och Parken Zoo

Nätverk
Genom att erbjuda våra medlemsföretag att vara med i olika nätverk som t ex kunskapsvertikaler eller Industriforum, så har era olika befattningshavare (yrken) en möjlighet att under ordnade former få:

 • Vara med och utveckla eller belysa en av gruppen valt intresseområde
 • Ett fungerande nätverk för erfarenhetsutbyte
 • Ökad kompetens genom korsbefruktning och intressanta föreläsningar
 • Bidraga till ökad samverkan mellan företagen

Projekt
Syftet är att delta och vara drivande i projekt som ger medlemsnytta genom matchning av företagens behov mot andra parter, t ex Eskilstuna kommun, Mälardalens högskola, regionala aktörer med flera. Exempel på projekt;

 • Robotdalen
 • MITC
 • Projekt Utveckla industrin i Eskilstuna