Låt en student göra jobbet

Källa: 
Mälardalens Högskola

Låt en student göra jobbet

Allt fler företag, kommuner och organisationer inser fördelarna med att involvera studenter i sin verksamhet. En student har ny forskningsbaserad kunskap och kan ofta komma med nya infallsvinklar, lösa problem och utveckla verksamheten.

Alla studenter gör ett självständigt arbete vid slutet av sin utbildning. Det kallas exjobb och är ett examensarbete eller en uppsats beroende på ämnets inriktning och tradition. Exjobbet kan bygga på ett förslag från en arbetsgivare, men kan också vara en studie på studentens eget initiativ. För studenten är exjobbet en möjlighet att prova sina kunskaper under handledning.

Läs mer här eller på MDH:s hemsida, se länk. 
https://www.mdh.se/samverkan/lat-en-student-gora-jobbet

Taggar :