digitalisering

Föreningen startar IT-nätverk!

Den 7 mars är det kick-off för det nybildade IT-nätverket. Nätverket vänder sig till företag inom IT-branschen samt företag och organisationer med ett större inslag av IT i sin kärnverksamhet. Nätverket ska fungera som ett nav för medlemsföretagen och agera samverkansplattform inom branschen samt med kommunen och andra företag. 

Läs mer om IT-nätverket

Digitalisering av svensk industri och stipendieutdelning stod på agendan då medlemsföretagen samlades för höstmöte på Munktell Science Park

Under torsdagskvällen den 27 oktober genomförde Eskilstuna Fabriksförening sitt årliga höstmöte för ett sextiotal personer från föreningens medlemsföretag. Denna gång gick kvällen under temat, "Digitalisering av svensk industri". Huvudtalare var Christer Norström, styrelseordförande och grundare av WeMeMove AB, konsult till svensk industri gällande digitalisering samt adjungerad professor på KTH.

Årsmötet om digitalisering

Digitalisering är ett högaktuellt ämne och föreningens årsmöte gick under temat ”Digital Affärskommunikation”.
I en alltmer digitaliserad värld ökar kundernas krav på leverantörerna när det gäller elektronisk kommunikation, så kallad EDI. Under kvällen reddes begreppen ut och vi fick veta mer om hur företaget kan uppfylla kraven och samtidigt få nytta av det.

SEB delade ut två stipendier ur Britta och Otto Larssons minnesfond. De gick i år till Boris Radojic och Micael Winbladh, båda från Volvo CE, som fick 20 000 kr vardera för framstående arbete i fabriken i Eskilstuna. 

Subscribe to RSS - digitalisering