it i produktionen

Föreningen startar IT-nätverk!

Den 7 mars är det kick-off för det nybildade IT-nätverket. Nätverket vänder sig till företag inom IT-branschen samt företag och organisationer med ett större inslag av IT i sin kärnverksamhet. Nätverket ska fungera som ett nav för medlemsföretagen och agera samverkansplattform inom branschen samt med kommunen och andra företag. 

Läs mer om IT-nätverket

Subscribe to RSS - it i produktionen