sörmland

Sörmlands företag går bättre

Tillväxten stärks när företagens investeringar ökar i fler branscher och omvärldens efterfrågan stärker exporten. I Svenskt Näringslivs nya konjunkturrapport beräknas tillväxten bli drygt 3 procent såväl 2015 som 2016.
En stärkt återhämtning gynnar flera branscher och att exportefterfrågan ökar bidrar till att näringslivet ökar sina investeringar i fler branscher. Företagarpanelen, som är ett viktigt underlag till konjunkturanalysen, visar att allt fler företag i Sörmland planerar att öka sin produktion, sina investeringar och antalet anställda.

Subscribe to RSS - sörmland