styrelsemöte

Styrelsemöte

Den 10 december genomfördes ett digitalt styrelsemöte för Eskilstuna Fabriksförening.
I stora drag konstaterades att de befarade kriserna vi såg i början av pandemin har resulterat i avsevärt lägre konsekvenser än väntat, flera företag vittnar till och med om rekordår.
Dock återstår vissa lokala utmaningar som kommer att påverka Q1 och eventuellt första halvåret av 2021. Inköpschefsindex för Sverige ligger bland de högsta i världen inom industrin.

Taggar :

Subscribe to RSS - styrelsemöte