edi

Årsmötet om digitalisering

Digitalisering är ett högaktuellt ämne och föreningens årsmöte gick under temat ”Digital Affärskommunikation”.
I en alltmer digitaliserad värld ökar kundernas krav på leverantörerna när det gäller elektronisk kommunikation, så kallad EDI. Under kvällen reddes begreppen ut och vi fick veta mer om hur företaget kan uppfylla kraven och samtidigt få nytta av det.

SEB delade ut två stipendier ur Britta och Otto Larssons minnesfond. De gick i år till Boris Radojic och Micael Winbladh, båda från Volvo CE, som fick 20 000 kr vardera för framstående arbete i fabriken i Eskilstuna. 

Subscribe to RSS - edi