industri

Ny Konjunkturbarometer ute!

Stabilt läge i Eskilstunas industri och teknikföretag

Konjunkturbedömningen av årets tredje kvartal är sammanställd och Michael Rydell, VD för Eskilstuna Fabriksförening, säger i en kommentar:

EFF i Leverantörstidningen nr 1 2020

EFF medverkar i årets första nummer av Leverantörstidningen som innehåller en Eskilstuna-del med fokus på företag i vårt område.

Läs tidningen

Strakare konjunktur i Eskilstunas industri!

- Hälften av de tillfrågade företagen tror på en förstärkt konjunktur i kvartal 1 2017. Det ger positiva effekter på orderingång och orderstock och ett ökat behov av arbetskraft. Företagens likviditet bedöms som oförändrad vilket är en styrka i en förväntad uppgång. Det ökade personalbehovet inom produktion är riktat mot produktionsteknik, robot- och CNC programmerare samt CNC operatörer. Vi kan även se vissa ökade behov hos IT-företagen. 

Läs mer

Närings- och innovationsministern besökte EFF

På initiativ av Eskilstuna Fabriksförening besökte under onsdagen, närings- och innovationsminister Mikael Damberg Eskilstuna.
Det var en mindre delegation bestående av Mikael Damberg med stab, lokala politiker, representant från IF Metall samt företagsledarna från de företag som under eftermiddagen skulle besökas.

Dagen inleddes med information från Mikael Damberg som talade om den industrialiseringsstrategi som man utarbetat. Därefter följde information om EFF av Gösta Reinl, VD i föreningen och som avslutades med gemensam dialog om industrins framtid och utmaningar.

Ljusglimtar i industrikonjunkturen

Föreningens Konjukturbarometern för kvartal 1 är nu klar och uppvisar något ljusare tider enligt företagens bedömning.
- Efter en utdragen lågkonjunktur ser vi nu ljusglimtar i Eskilstunas industrikonjunktur för kvartal 1 2016. Prognoserna för den svenska tillväxten är enligt prognosbedömarna positiv, men främst driven av den inhemska efterfrågan, säger Gösta Reinl i pressinformationen.

Läs mer

Industriernas gyllene hår

Under slutet av 1800-talet grundades flera av stadens industriföretag som än i dag lever och frodas, såsom till exempel Assa, Calix och Preciform. Staden växte och blev en av Sveriges viktigaste industristäder. Detta berättar Eskilstuna Kuriren om i en artikel i artikelserien "Eskilstuna-Kuriren 125 år"

Läs mer

Kompetenskartläggning - Jobben som har en ljus framtid

En kartläggning som Eskilstuna Fabriksförening har gjort visar att industrin behöver anställa ny personal inom den närmaste framtiden. Det gäller då att det finns kompetent personal att ansälla, annars finns det risk för att industrin flyttar dit kompetensen finns, säger Gösta Reinl vd, Eskilstuna Fabriksförening. Han ser en risk med att skolungdomar inte till fullo förstår vidden av industrins behov utan istället satsar på "fel" utbildning.

Subscribe to RSS - industri