Senior Material (Europe) AB Eskilstuna Fabriksförening Eskilstuna kommun Eskilstuna Logistik och Etablering Mälardalens universitet MITC - Mälardalen Industrial Technology Center

Seniors spadtagsceremoni

231129.jpg
Bra start på tisdagsmorgonen! Jag var med på ett mycket viktigt event för Eskilstuna. Senior Material Europe i Eskilstuna hade en Spadtagsceremoni på sin anläggning med ett stort antal gäster +125 personer, från Eskilstuna kommun, företag och andra viktiga aktörer för Senior och Eskilstuna.

Subscribe to RSS - Senior Material (Europe) AB Eskilstuna Fabriksförening Eskilstuna kommun Eskilstuna Logistik och Etablering Mälardalens universitet MITC - Mälardalen Industrial Technology Center